INFO

Studia / Study
1975 – 1981 Akademie výtvarných umění v Praze, Akad. mal. / Academy of Fine Arts, Prague, MA Fine arts
2013 – 2020 Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, katedra filmových studií /
Ph.D., Faculty of philosophy, Charles University Prague, film studies department

Samostatné výstavy / Solo exhibitions

2023 – ,All Colours of Time‘, Etcetera Art, Praha
2021 – ,Diaphanous‘, Sophistica Gallery, Praha
2018 – ,Shirin‘, Galerie 207, UMPRUM, Praha
2018 – ,Oeil de Perdrix‘, Etcetera Gallery, Brno (J. Bernartová, V. Krůček)
2016 – Galerie Závodný, Mikulov
2015 – ,durée‘, Galerie Kvalitář, Praha
2015 – ,koncept-percept‘, Galerie Langův Dům, Frýdek
2012 – O snížené diferenci, Galerie NoD, Praha
2012 – Za obrazem, Galerie Petr Novotný, Praha
2010 – Galerie Die Aktualität des Schönen, Liberec
2010 – Brno-Gallery.cz, Brno
2006 – Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava
2004 – Galerie Šternberk, Šternberk
2004 – Galerie ARS, Brno
2001 – Galerie Malá Špálovka, Praha
2000 – Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava
2000 – Výstavní síň Telecom, Louny
1999 – Dům umění /s J. Ambrůzem/, České Budějovice
1998 – Galerie ASPEKT, Brno
1995 – Galerie U bílého jednorožce, Klatovy
1995 – Oblastní galerie Liberec
1995 – Dům umění města Brna
1994 – Gitte Weise Gallery, Sydney
1991 – Garry Anderson Gallery, Sydney
1990 – Garry Anderson Gallery, Sydney

Společné výstavy / Group exhibitions

2023 – ,Myšlení obrazem: Vizuální události Miroslava Petříčka’, Galerie hlavního města Prahy, 2023, GHMP Praha
2022 – ,The Power of Lace. Krajka – Objekt – Oděv’ Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2020 – ,Mnohoznačnost struktur, dynamika sil / Ambiguity of Structures, Dynamics of Forces‘,
2019 – Museum Kampa, Praha
2018 – ,Une Vue de V4 / A View from V4’, (Magdalena Jetelová, Adéla Matasová, Margita Titlová Ylovsky,
2018 – Václav Krůček, Josef Žáček, Vladimír Kokolia, Zuzana Lörinz, Jiří Černický, Petr Písařík, Milena Dopitová,
2018 – Jiří Staněk, Maud Kotasová), Thema Gallery, Bruxelles
2018 – ,Minimal Difference‘, (J. Bernartová, V. Krůček, P. Mrkus), Galerie Kvalitář, Praha
2017 – ,Zaostřeno na neurčito‘, Galerie Topičův salon, Praha
2017 – ,Absolute Beginners‘ Galerie Svit, Praha
2015 – ,Exakta‘, Galerie NoD, Praha
2014 – ,Photography‘ SNO Contemporary Art Projects, Sydney
2014 – ,Film – obraz. Obraz – film‘, Galerie NoD, Praha
2013 – ,Výstavní síň Sokolská 26 – 20 let‘ 2013, 21. 11 – 3. 1. 2014, Ostrava
2013 – ,Per video‘ Národní Technická Knihovna, Praha
2013 – ,Stálá sbírka Muzeum města Brna‘, Špilberk, Brno
2011 – ,Přírůstky 2001-2010‘, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2011 – ,Art Prague. 10. ročník veletrhu současného umění‘, Mánes, Praha
2011 – ,Ztišeno‘ (Turned Down), Wannieck gallery, Brno
2011 – ,Světlo, stín a tma‘ (Light, shadow and darkness), Galerie NoD, Praha
2010 – ,Rozhraní‘, Galerie NoD, Praha
2009 – ,Ostrava? (Evropské hlavní město kultury 2015)‘, Ostrava
2009 – ,Pour Fair Simple‘, ParisCONCRET, Paříž
2007 – ,The Collectors: Live Re-Edit’ (Umění ze sbírky Marek), Dům pánů z Kunštátu, Brno
2007 – ,Prostor pro Intuici‘, Galerie Hlavniho Mesta Prahy, Praha
2007 – ,Od sochy‘, Galerie Klatovy-Klenová
2005 – ,Místa paměti’, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
2005 – ,Privátní pohled‘, sbírka J. Chloupka, Dům pánů z Kunštátu, Brno
2003 – ,Ejhle světlo‘, Moravská galerie, Brno
2003 – ,Struktury‘, Galerie U bílého jednorožce, Klatovy
2003 – ,Brněnský okruh‘, Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava
2002 – III. nový zlínský salon, Zlín
2002 – ,Pole jevů – samota věcí‘, Atrium, Moravská galerie, Brno
2002 – ,Gesto a výraz, české umění druhé poloviny 20.století‘, Pražákův palác, Moravská galerie, Brno
2002 – ,Monochromie‘, České muzeum výtvarných umění, Praha
2002 – ,Objekt, objekt‘, Moravská galerie, Brno
2001 – ,Klub konkrétistů‘, Dům umění, Opava, Muzeum města Brna
2001 – ,Objekt, objekt‘, České muzeum výtvarných umění, Praha
2000 – ,Projekt 2000‘, Galerie Via Art, kostel sv. Václava, Praha
2000 – ,Melancholie‘, Moravská galerie, Brno
2000 – Galerie ASPEKT, Brno
1999 – …a co sbírky, Muzeum umění, Salon, Kabinet, Olomouc
1999 – ,Otvory‘, Moravská galerie, Brno
1999 – II. Zlínský salon, Zlín
1997 – Galerie ASPEKT /s J. Ambrůzem a J. Malíkem/1998 – ,Bílá‘, Galerie Nová síň, Praha
1997 – ,Mezi tradicí a experimentem‘, Muzeum výtvarného umění Olomouc
1996 – I. Nový zlínský salon, Zlín
1994 – Šedá cihla 66/94 EXIL, Klatovy
1993 – Gitte Weise Gallery, Gallery Artists I, II, Sydney
1991 – ,Microcosm‘, Garry Anderson Gallery, Sydney
1990 – ,Osmosis‘, Garry Anderson Gallery, Sydney
1990 – Second Melbourne Art Fair, Melbourne

Stipendia / Grants

1992 – 1993 Project Grant – Visual Arts / Craft Board Australia

Pobyty v zahraničí / Foreign residencies

1987 – 1994 Austrálie
1996 – 1997 USA

Zastoupení ve sbírkách / Collections

Museum Kampa, Praha
Sbírka moderního umění Národní galerie, sbírka J. Valocha, Praha
Moravská galerie, Brno
Muzeum města Brna
Dům umění, Ostrava
Muzeum umění Olomouc
Galerie Klatovy-Klenová
Sbírka Richarda Adama, Brno
Sbírka Marek, Brno
Sbírka Janez, Praha, Brno
Robert Runták Collection, Olomouc
Collette, Prague, Munich

Bibliografie / Bibliography

Galerie hlavního města Prahy, Texts: Milena Bartlová, Jitka Hlaváčková, Václav Janoščík, Miroslav Petříček, Jiří Přibáň. Editor: Jitka Hlaváčková ,Myšlení obrazem: Vizuální události Miroslava Petříčka’ Nakladatel: GHMP, 2023, ISBN: 978-80-7010-193-3, EAN: 978-80-7010-195-7.
Kamil Nábělek, „Václav Krůček – All Colours of Time”, Vydavatel / Publisher: Aparat ve spolupráci s Etcetera Auctions při příležitosti výstavy All Colours of Time, Etcetera Art, Praha 2023, ISBN: 978-80-908472-6-2.
Kamil Nábělek, „Václav Krůček – Diaphanous”, Vydavatel / Publisher: CREATIVO a.s. / SOPHISTICA GALLERY, Praha, 2021, ISBN: 978-80-270-9632-9.
Jiří Machalický, Michal Lazorčík, „Všemi směry / In All Directions” (Devadesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy/Klenová / The Nineties from the Klatovy/Klenová Gallery´s Collections), 2021, ISBN: 978-80-88288-24-4.
Korbička Pavel, ed. „Prostory. Úvahy-autobiografie-rozhovory”, VUTIUM, Brno, 2019. ISBN: 9788021452244.
Ilona Víchová Czakó, Jiří Pospíšil, „Mnohoznačnost struktur, dynamika sil / Ambiguity of Structures, Dynamics of Forces – Okruh výtvarníků Musea Kampa pracující s konkrétním uměním a jazykem geometrie / Circle of Artists in Museum Kampa Working with Specific Art and the Language of Geometry“. Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových, katalog kolektivní, 2019, ISBN 978-80-87344-54-5.
Monika Čejková, „Minimal Difference“, Kvalitář, s.r.o. 2018, ISBN 978-80-270-5214-1.
Kolektiv autorů, „A View from V4, Exhibition of contemporary art from the Visegrad countries“. A4 Catalogue Brussels, 2018, ISBN 978-615-80488-7-3.
Zbyněk Fišer, „Koroptví oko: výstava s tajemstvím“, Kultura a umění, Publikováno: 04. 06. 2018, Kulturní noviny, 23/2018.
Události v kultuře, ČT Art, 15.12.2018,
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/218411000121215/
Minimal Difference – Jana Bernartová, Václav Krůček, Pavel Mrkus, Český rozhlas, Mozaika, 27.12.2018,
https://vltava.rozhlas.cz/poslechnete-si-zaznam-mozaiky-7713352
Galerie Závodný, Ročenka 2016, Vydala: Vladimíra Brucháčková Závodná – Galerie Závodný, Rok vydání: 2017, ISBN 978-80-907067-0-5.
Petr Motýl, „Kultura a umění“, Publikováno 17. 01. 2016, Kulturní noviny, 3/2016.
Nekvindová Terezie, Dům umění České Budějovice 2013–1998 / České Budějovice House of Art 2013–1998, Praha: Akademie výtvarných umění v Praze, Vědecko-výzkumné pracoviště ve spolupráci s Domem umění České Budějovice, 2014, ISBN 978-80-87108-50-5.
Kolektiv autorů, Museum města Brna, „Od Moderny po současnost 1945-2013, Stálá exposice výtvarneho umění města Brna“, Katalog, 2013, ISBN 978-80-86549-85-9.
Jiří Macháček, Výstavní síň Sokolská 26, Protimluv, Revue pro Kulturu, 3/4/2013.
Karel Oujezdský: Dvě pražské výstavy Václava Krůčka, 13.09.2012,
www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/1110015
Jaromír Novotný, Rozhovor s Václavem Krůčkem (Praha, Galerie Petr Novotný, „Za obrazem“, 5.9.- 4.10., Galerie NoD, „O snížené diferenci“, 12.9.-9.10. Ateliér, 25,18,2012/09/13,6.
Jiří Machalický, „Světlo, stín a tma“, Ateliér, 24,7,2011/04/07,7.
Jana Chlubná, „Ztišeno a zastaveno“, Ateliér, 24,12,2011/06/16,5.
Hana Petlachová, „Václav Krůček – Pole/Fields“, Ateliér 11/2010.
Roman Dobeš, Rozhovor: „Václav Krůček: Dlouhá cesta k prázdnu“,Liberecký deník, 21.10.2010.
Ilona Víchová, katalog k výstavě „Václav Krůček – Pole/Fields“, Art Consulting Brno Cz. 2010.
Petr Ingerle, „Umění snížené diference. Poznámky k interpretaci trorby Václava Krůčka“, 64. Bulletin Moravské galerie v Brně, 2008, ISBN 978-80-7027-191-9.
Aleš Svoboda, „Prostor pro Intuici“, Ateliér 23/2007.
Josef Vomáčka, „Prostor pro Intuici“,Time In 11/2007.
Pavel Netopil, „Václav Krůček – Reflexe“, Ateliér 14-15/2006.
Milan Weber, „Václav Krůček, galerie Sokolská, Ostrava“, Art + Antiques, 06. 2006.
Jiří Machalický, „Australské světlo Václava Krůčka“, Lidové noviny, 20. 05. 2004.
Simona Juračková, „Krůček zachycuje světelná zjevení“, Hospodařské noviny, 2-6. 07. 2004.
Jiří Valoch, „Absolutní světlo“, Ateliér 14-15/2004.
Jiří Zemánek a kolektiv autorů, „Ejhle světlo / Look Light“, katalog k výstavě, Moravská galerie, Brno, 2003, ISBN 80-7027-118-3, 80-86217-61-2 KANT.
Pavel Netopil, „Pole jevů – samota věcí“, katalog k výstavě, Pražákův palác, Moravská galerie, Brno, 2002.
Olaf Hanel a kolektiv autorů, „Objekt, objekt“, katalog k výstavě, České muzeum výtv. umění, Praha, 2001.
Jiří Valoch, „Světlo a stín a prostor a mřížka“, Ateliér 9 /2001.
Jan H. Vitvar, „Ticho silnější než hluk“, MF Dnes, 27. 2. 2001.
Marek Pokorný, „Poznámky na cestu“, katalog galerie Via Art, kostel sv. Václava, Praha, 2000.
Milan Weber, „Díla Václava Krůčka zhmotňují světlo“, MF Dnes, 18. 8. 2000.
Radek Horáček, „V dialogu se skrytým řádem“, 56. Bulletin MG v Brně, 2000.
Kolektiv autorů, „Melancholie“, katalog kolektivní k výstavě, Moravská galerie v Brně, 2000, ISBN 80-7027-106-X.
Jiří Valoch, „Koncepty Jana Ambrůze a Václava Krůčka“, Ateliér 19 /1999.
Kolektiv autorů, „Nový zlínský salon“, katalog k výstavě, 1999.
Petr Ingerle, Hana Petlachová, katalog k výstavě „Otvory“, Moravská galerie v Brně, 1999.
Marek Pokorný, „Taková pěkná bílá výstava o bílé“, MF Dnes, 24. 1. 1998.
Jiří Valoch, „V Aspektu třikrát reduktivně“, Ateliér 22 /1997.
Kolektiv autorů, „Nový zlínský salon“, katalog k výstavě, 1996.
Martin Reissner, „Mříž a bílá zeď“, Ateliér 14 – 15 /1995.
Jiří Valoch, katalog k výstavám v Domě umění města Brna, v Klatovech a Liberci, 1995.
Kolektiv autorů, „Šedá cihla 66/1994 Exil“, katalog k výstavě, 1994, ISBN 80-85628-06-6.
Diane Losche, „Osmosis – Irony and Disappeareance“, Art Monthly, 10. 1991.
Jacques Delaruelle, „Forming Judgements“, The Sydney Review, 3. 1990.
Christopher Allen, „Resolution in Humble Material“, The Sydney Morning Herald, 2. 3. 1990.
Elwyn Lynn, „Mystery and Myth in Primal Forces“, The Australian, 24 – 25. 2. 1990.

Vlastní publikované texty / Own published articles

2023, Václav Krůček, Čas jiný, čas pravdě/podobný. In: „Petr Veselý“, Barbora Kundračíková, Brno 2022, s. 32-33. ISBN: 978-80-7485-265-7 (Books & Pipes); ISBN 978-80-908084-4-7 (Galerie a nakladatelství Stará pošta). 2017, „Mizení jako iniciace In: Mizení, Fenomény, mediální praktiky a techniky na prahu zjevného” Kateřina Svatoňová, Kateřina Krtilová (eds.) Praha, Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum 2017, s. 105-125. ISBN: 978-80-246-3660-3, EAN 9788024636788.l
2017, „Maryon“, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny (Notebook for art, theory and related zones) 22/2017 MK ČR E 17945 ISSN:1802-8918.
2016, „Exposed Body of Painting“, in Jaromír Novotný Backlight, Book published on the occasion of the exhibitions at Geukens & De Vil, Antwerp, 2016 and Axel Vervoordt Gallery, Hong Kong, 2016-17. Texts in English, 112 pages. Published by Geukens & De Vil and Axel Vervoordt Gallery, 2016.
2015, Rezonance filmové stáze, Iluminace, Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu (The Journal of Film Theory, History and Aesthetics)1/2015.
2014, Permanentí iluze stability, Daniel Hanzlik, Praha, GHMP, Colleredo-Mansfeldsky palac, 8.11.2013 – 9.02.2014; Ateliér, 1/2014, str. 1.
2012, Formát Jaromíra Novotného, Ateliér, 12/2012, str. 1.
2012, Spleť, (Pavel Hayek/Otto Zitko), Brno, Dům umění, Ateliér, 6/2012, str. 7.
2011, Dematerializace uměni, Ateliér, 12/2011, str. 2.
2010, Nové dny v poušti – Alain Badiou, Ateliér, 23/2010, 18.11.2010, str.8.
2008, Rafal Bujnowski (výstava, Praha, Galerie Jiří Švestka / Jiří Švestka Gallery) 14. 12. 2007 – 9. 2. 2008), Ateliér, 3/2008, 07.02.2008, str.7.
2007, Dan Flavin. Minimalismus v novém světle, Atelier, 3/2007, 08.02.2007, str. 8.
2006, Skoro Nic, (24.9.2005-23.4.2006; Hamburger Bahnhof, Berlin, Německo)’, Ateliér, 6/2006, 16.3.2006, str.8.
2005, Obraz jako skutečnost, Milan Houser – odrazy a obrazy. Praha, Mánes 2005, 5.-30.7., Ateliér, 19/2005, str.5.
2002, Monochromie (Monochromní tendence v českém výtvarném umění po roce 1990 / Monochrome Trends in Czech Art after 1990.

PHOTOGRAPHY: ARCHIV–VÁCLAV KRŮČEK
© Václav Krůček, 2024. All images are copyright and may not be reproduced without the permission of the artist.